Regulamin


Regulamin portalu student-job.pl
I Postanowienia
1. Definicje
1.1 Serwis – serwis Internetowy student-job.pl prowadzony przez usługodawcę
1.2 Usługodawca – UBI-Cosulting,
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 27/17
30-611 Kraków, MaŁopolskie
NIP: 84-25-01-065 REGON 384081860
1.3 Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu
1.4 Pracodawca – podmiot korzystający z Serwisu, posiadający Konto, publikujący ogłoszenia pracy
1.5 Kandydat – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu w celu kontaktu z Pracodawcą
1.6 Formularz Rejestracyjny – formularz na stronie służący do założenia konta
1.7 Konto - konto w serwisie służące do zapisania danych Pracodawcy lub Kandydata
1.8 Panel Konta Pracodawcy – panel na koncie służący do zarządzania publikowanymi ogłoszeniami
1.9 Usługi – usługi drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz Pracodawców, Użytkowników, Kandydatów
1.10 Ogłoszenie – ogłoszenie Pracodawcy oferujące ofertę pracy, stażu, praktyki lub innej formy zatrudnienia.
1.11 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219);
1.12 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1.13 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz. 880
1.14 Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


2 Opis warunków oferowanych usług
2.1 Korzystający z Serwisu muszą posiadać dostęp do Internetu z aktualnymi przeglądarkami IE wersja min 11, Chrome, Firefox lub innej. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”
2.2Korzystanie z większej funkcjonalności wymaga założenia Konta
2.3 Zakazane jest udostępnianie treści o charakterze niezgodnym z dobrymi obyczajami oraz treści wulgarne, a także niezgodne z tematyką strony.

3.Oferowane Usługi
3.1 Możliwość publikowania ogłoszeń pracy, poszukiwania kandydatów
3.2 Usługi reklamujące pracodawcę.
3.3. Umowa korzystania z serwisu jest zawarta poprzez ten serwis
3.4 Użytkownik, Pracodawca może odstąpić od umowy wysyłając informacje na adres info@student-job.pl
3.5 Reklamacje w spawie nieprawidłowego działania Serwisu można przesłać na adres info@student-job.pl
3.6 Serwis nie przechowuje danych Kandydatów w formie CV, świadczy jedynie usługę pośredniczącą kontaktu Kandydata z Pracodawcą. W przypadku przesyłania CV przez Kandydata/Użytkownika do pracodawcy, jego CV jest przesyłane bezpośrednio. Serwis nie przechowuje CV Kandydatów
4 Dane osobowe
4.1 Ubi Cosulting jest administratorem sanych osobowych Użytkownika/Kandydata – art. 13 RODO
4.2 Ispektor Ochrony Danych Osobowych – IODO został wyznaczony przez Administratora – Kontakt do IODO – info@student-job.pl
4.3. Dane osobowe są przekazywane do Pracodawcy po zaakceptowaniu przez Użytkownika/Kandydata Regulaminu, który akceptuje przy zakładaniu konta lub przesyłaniu swoich dokumentów bez jego zakładania.
4.4 Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, dane kontaktowe ( nr. Tel, mail, adres), Adres IP
4.5 Serwis przechowuje dane Użytkownika, który założył konto, takie jak: Imię, nazwisko, email. W przypadku pracodawcy jest to dodatkowo nazwa firmy, numer telefonu.
4.6 Dane są przetwarzane do zakończenia Umowy/
4.7 Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i modyfikowania ich oraz usunięcia.
4.8 W momencie przekazywania do Pracodawcy danych osobowych Kandydata i jego CV, to Pracodawca staje się administratorem jego danych osobowych.
4.9 Pracodawcy zabrania się udostępniania podmiotom trzecim CV i danych osobowych przesłanych przez Kandydata.
4.10 W przypadku aplikowania Kandydata//Użytkownika na ogłoszenie Pracodawcy za pomocą formularza zewnętrznego, administratorem danych osobowych nie jest Usługodawca, a Pracodawca.
5 Rejestracja Konta
5.1 Użytkownik Zarejestrowany – zasady Aplikowania przez Serwis.
5.2 Użytkownik może założyć konto. Wypełniając formularz rejestracyjny student-job.pl podając dane osobowe: Imię, nazwisko, email, hasło. Po czym zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu oraz wybrania opcji „zarejestruj się”.
5.3 Użytkownik jest zobowiązany to nieprzekazywania innym osobą swoich danych dostępowych do Konta.
5.4 Na podany adres e-mail z Serwisu jest wysyłany link aktywacyjny
5.5 Skuteczna rejestracja i aktywacja konta oznacza zawarcie Umowy Użytkownika z Usługodawcą
5.6 Zakres Umowy Użytkownika z Usługodawcą:
5.6.1 Prowadzenie aktywnego Konta Użytkownika, przekazywanie informacji i Użytkowniku do Pracodawcy, w tym cv/list motywacyjny, przechowywanie informacji o Użytkowniku celem poszukiwania dla niego ofert pracy, powiadomienie o nowych ofertach pracy.
5.7 Użytkownik zarejestrowany może dokonać Aplikacji na konkretne ogłoszenie Pracodawcy i dołączenie stosownych dokumentów.
5.8 Konto może zostać usunięte, gdy: podany adres email jest błędny lub uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem, brak jest aktywności użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy lub użytkownik narusza istotne części Regulaminu.
5.9 Użytkownik może wycofać Umowę w każdym momencie wysyłając rezygnację na adres info@student-job.pl
6 Świadczenie Usług dla Pracodwacy
6.1 Zakres Usług na rzecz Pracodawcy.
6.1.1 Przekazywanie dostępu do Panelu Pracodawcy w Serwisie
6.1.2Wsprawcie w Rekrutacji i publikacji ogłoszeń
6.1.3Umieszczanie ogłoszeń, wyróżnianie ogłoszeń, umieszczanie danych Pracodawcy
6.1.4 Promocja Pracodawcy
6.1.5. Aktywne wsparcie w rekrutacji
6.2 Pracodawca może opublikować ogłoszenie za pomocą Panelu Pracodawcy albo poprzez przesłanie do Usługodawcy potrzebnych informacji do umieszczenia ogłoszenia przez Usługodawcę lub w inny uzgodniony sposób.
6.3Usługodawca może świadczyć dodatkowe usługi
6.3.1Basic- pogrubienie ogłoszenia
6.3.2 Wyróżnienie – wyróżnienie oferty, dodanie elementu graficznego na stronie
6.3.3 Premium – wyróżnienie, podświetlenie oferty oraz dodanie na social media
6.3.4 Premium + - pakiet Premium oraz dodatkowo na stronach lokalnych, biur karier.
6.5 Usługi dodatkowe są płatne zgodnie z cenami podanymi w Serwisie, chyba że pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą istnieją inne ustalenia.
6.6 Publikowane ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 350 słów.
6.7Usłogodawca może zakwestionować modyfikować treść ogłoszenia, jeśli narusza ona postanowienia Regulaminu lub odbiega zakresem od tematu strony.
6.8 Pracodawca wybiera czas wyświetlania ogłoszenia. Jest to 3,5,7,14,21, lub 30 dni
6.9 Po wygaśnięciu ogłoszenia jest ono oznaczane, jako archiwalne.
6.10 Opublikowanie ogłoszenia przez Pracodawcę jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego korzystania z tekstu, loga, szaty graficznej i treści do promowania ogłoszeń tego pracodawcy, na materiałach drukowanych i artykułach, publikacji na stronach www w Internecie na stronie Usługodawcy oraz innych stronach partnerów Usługodawcy.
7. Rozliczenia
7.1 Ogłoszenia można dodawać bezpłatnie na okres do 30 dni
7.2 Dodatkowe wyróżnienia do ogłoszenia są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem na stronie.
7.3 Usługodawca wystawi fakturę VAT do Usługodawcy. Faktura może zostać wysłana w formie papierowej lub elektronicznie na adres email Pracodawcy
7.4 Numer konta oraz termin płatności jest wskazany na fakturze.
8. Rozwiązanie Umowy.
8.1 Obie strony mogą rozwiązać Umowę w każdej chwili. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Pracodawca nie przestrzega Regulaminu.
9. Postanowienia Końcowe.
9.1 W przypadku modyfikacji Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania, wstrzymania świadczenia Usług na okres trwania tej sytuacji
9.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, materiały, ogłoszenia na stronie i oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie.
9.3 O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą informowani drogą mailową.
9.4 Spory mogące powstać o realizację Umowy lub Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem